Giấy dán tường BEVIS 82415-10

Giấy dán tường BEVIS 82415-10