Giấy dán tường BEVIS 82391-2

Giấy dán tường BEVIS 82391-2