Giấy dán tường BEVIS 82390-8

Giấy dán tường BEVIS 82390-8