Giấy dán tường BEVIS 82383-2

Giấy dán tường BEVIS 82383-2