Giấy dán tường ALISHA 5?

Giấy dán tường ALISHA 5?