Giấy dán tường ALISHA 3940-2

Giấy dán tường ALISHA 3940-2