Giấy dán tường ALISHA 3938-1

Giấy dán tường ALISHA 3938-1