Giấy dán tường ALISHA 3932-2

Giấy dán tường ALISHA 3932-2