Giấy dán tường ALISHA 3931-2

Giấy dán tường ALISHA 3931-2