Giấy dán tường ALISHA 3930-1

Giấy dán tường ALISHA 3930-1