Giấy dán tường ALISHA 3927-1

Giấy dán tường ALISHA 3927-1