Giấy dán tường ALISHA 3926-4

Giấy dán tường ALISHA 3926-4