Giấy dán tường ALISHA 3926-3

Giấy dán tường ALISHA 3926-3