Giấy dán tường ALISHA 3925-3

Giấy dán tường ALISHA 3925-3