Giấy dán tường ALISHA 3922-3

Giấy dán tường ALISHA 3922-3