Giấy dán tường ALISHA 3921-2

Giấy dán tường ALISHA 3921-2