Giấy dán tường ALISHA 3907-2

Giấy dán tường ALISHA 3907-2