Giấy dán tường ALISHA 3905-2

Giấy dán tường ALISHA 3905-2