Giấy dán tường ALISHA 3904-2

Giấy dán tường ALISHA 3904-2