Giấy dán tường ALISHA 3901-2

Giấy dán tường ALISHA 3901-2