Giấy dán tường ALISHA 3901-1

Giấy dán tường ALISHA 3901-1